خانه ای برای معمار

عنوان پروژه : خانه ای برای معمار
تیم طراحی : دنیز ابراهیمی آذر-یاسمن فروتن
کارفرما : خانم دهقان
موقعیت : ایران-یزد
مساحت : 350 متر مربع
تاریخ طراحی : 1396