موزه دانش

عنوان پروژه : موزه دانش
تیم طراحی : پژمان شکوهی-دنیز ابراهیمی آذر-یاسمن فروتن
وضعیت : طرح شایسته تقدیر

کارفرما : گروه آرکسم
مکان : هند-شاندیگار
مساحت : 2500 متر مربع
تاریخ طراحی : 1394