نمازخانه پارک آب و آتش

عنوان پروژه : نمازخانه پارک آب و آتش
تیم طراحی : پژمان شکوهی-دنیز ابراهیمی آذر-یاسمن فروتن
وضعیت : طرح تقدیر شده
کارفرما : سازمان نوسازی عباس آباد
موقعیت : ایران-تهران-بوستان آب و آتش
مساحت : 300 متر مربع
تاریخ طراحی : 1394