ویلای ورامین
پاویون صلح
خانه ای برای معمار
نمازخانه پارک آب و آتش
موزه دانش